احتجاجیه ی شورای مردمی اسماعیلیان افغانستان

احتجاجیه ی شورای مردمی اسماعیلیان افغانستان (0)

October 29, 2013

احتجاجیه ی شورای مردمی اسماعیلیان افغانستان در مورد قلمداد نام  جناب الحاج سید منصور نادری درلست غاصبین زمین شورای مردمی اسماعیلیان افغانستان در مورد قلمداد نام  جناب الحاج سید منصور نادری درجملۀ غاصبین زمین  از سوی ( کمیسیون خاص مطالعه وبر رسی اعمال حکومت ولسی جرگۀ) که به تاریخ  27میزان سال جاری منتشر شد؛ احتجاج […]

احتجاجیه ی شورای مردمی اسماعیلیان افغانستان

امامان»

والا حضرت سرکار سلطان محمد شا آقاخان سوم (0)

والا حضرت سرکار سلطان محمد شا آقاخان سوم

حضرت والاحضرت سرکار سلطان محمدشا   (۱۸۷۷-۱۹۵۷) چهل و هشتمين امام موروثی مسلمانان شيعه‌ی اسماعيلی بود. او به واسطه‌ی دانش عميقی که از سنت‌های فرهنگی متنوع داشت، واجد جايگاهی منحصر به فرد بود و نقشی مهم در امور بين‌المللی زمان خويش ايفا کرده و حرفه‌ی عمومی او دارای ابعاد زيادی بود.  حضرت آقاخان سوم سلطان محمد […]

داعیان ومتفکرین»

دانشمند بزرگ حضرت ابن هیثم (0)

دانشمند بزرگ حضرت ابن هیثم

ابو علي حسن ابن هيثم یکی دیگر از ستاره های درخشان آسمان علم ومعرفت است که در دوران خلفای فاطمی تحت ارشادات امام وقت خدمات شایانی را به جامعۀ انسانی انجام داده است، این فیلسوف ودانشمند بزرگ اسماعیلیه  كه در تاريخ اروپا از او بعنوان« الهازن» ياد شده ، يكي از بزرگترين علما و دانشمندان […]

مبارزين»

مبارز نستوه و متفکر بزرگ قهستانی (0)

مبارز نستوه و متفکر بزرگ قهستانی

نزار قهستانی ازجمله بزرگان ومبارزین نامدار فرقه اسماعیلیه است که در زمان حاکمیت سیدنا حسن صباح درایران ، به عنوان یکتن از فرمانروایان سرشناس آن روز گار درتاسیس نظام اسماعیلیه درخراسان زمین نقش مهم را ایفا نموده است وبرگهای تاریخ پربار الموت والموتیان با فداکاری های این مرد بزرگ آذین یافته است. حکیم سعدالدین بن […]

 • به سايت اسماعيليان افغانستان خوش آمديد

  یکی از علومیکه دردین مبین اسلام به آن اهیمت وتوجه صورت گرفته است علم ملل ونحل یعنی علم شناخت ملیت هاست ودرعصر کنونی پیشرفت ها ورشد تکنالوژی معاصر یکی ازبزرگترین دست آوردهای بشرییست که درسطوح مختلف ملی وفراملی مورد توجه وحایزاهمیت ویژه ایست بنابراین ضرورت مبرم واساسی عصر ماست که به منظور شناسای آثار واندیشه های دانشمندان متفکروعارفان بزرگ فرقۀ اسماعیلیه که هرکدام چون آفتاب درخشان وتابناک درآسمان علم ودانش ، حکمت وفلسفه است ، وخدمات شایسته را برای ترقی وتعالی جوامع اسلامی وبشری انجام داده اند ، اقدامات لازم صورت گیرد .
  بدین ملحوظ صفحۀ انترنیتی اسماعیلیان افغانستان ایجاد، ودرخدمت جوینده گان حقیقت وتشنه کامان علم ودانش قراردارد .

 • تماس با ما

  مدیریت صفحۀ انترنیتی اسماعیلیان افغانستان ازعموم دوستانیکه زنده گینامه ، آثار وتصاویرداعیان بزرگ ،دانشمندان ، فیلسوفان وسخنوران فرقۀاسماعیلیه را دردسترس داشته باشند تقاضای همکاری مینماید
  با احترام
  استفاده ازمطالب صفحۀ انترنیتی اسماعیلیان افغانستان باذکراسم مأخذ مجازاست

  info@afghanismailia.com :اي ميل