مبارزين rss

مبارز نستوه و متفکر بزرگ قهستانی

مبارز نستوه و متفکر بزرگ قهستانی(0)

December 14, 2010

نزار قهستانی ازجمله بزرگان ومبارزین نامدار فرقه اسماعیلیه است که در زمان حاکمیت سیدنا حسن صباح درایران ، به عنوان یکتن از فرمانروایان سرشناس آن روز گار درتاسیس نظام اسماعیلیه درخراسان زمین نقش مهم را ایفا نموده است وبرگهای تاریخ پربار الموت والموتیان با فداکاری های این مرد بزرگ آذین یافته است. حکیم سعدالدین بن […]

مبارز نستوه و متفکر بزرگ قهستانی
حسن صباح – حجت اعظم و رستاخيز الموت

حسن صباح – حجت اعظم و رستاخيز الموت

اين حجت اعظم همان”سيدنا” حسن   صباح است که سي و دو سال بعد از ناصر خسرو به ديدار هشتمين خليفة فاطمي المستنصربالله به مصر رفت و لقب “سيدنا” و “حجت اعظم” را از جانب او به دست آورد . حسن بن علي بن جعفر بن حسين بن محمد بن صباح از قبيلة حمير مربوط به […]

الحاج سيد منصور نادری کيانی

الحاج سيد منصور نادری کيانی

  سيدمنصور نادری در سال 1315 در يك خانواده منور روحاني چشم به جهان گشوده. ابتداء زندگي در زادگاهش در پهلوي پدر دانشمند، رهبر مذهـبي، شاعر و مؤلف 54 جلد كتاب تعليم و تربيه يافته و از علوم متداول عصر خود مستفيد گرديدند. ايشان از كودكي تيز هوش،با تدبير تحول پسند، مسؤوليت پذير، سخي طبع […]