سیمای درخشان ولایت درتاریخ rss

آقاخان

آقاخان(0)

March 25, 2013

 آقاخان به معنی:سرور : آقا. (ترکی ،اِ) خواجه . کیا. مهتر. سراکار. سرکار. بزرگ . سَر. سَرور. میر. میره . خداوند. خداوندگار. سیّد. مولی . صاحب . و در صدر یا ذیل نامهای خاص ، کلمه ٔ تعظیم است . آقاخان نام عنوانیست موروثی که به امام شیعیان اسماعیلی می‌رسد. نخستین بار این عنوان را […]

آقاخان
عيد غدير؛ سنتي که جاودانه شد

عيد غدير؛ سنتي که جاودانه شد

  ● نويسنده: احمد – زماني واپسين ماههاي عمر پيامبر خدا(ص) همانند ابر رحمت از روي سر مردم آن روز مي گذشت. آن بزرگوار همراه هزاران ميهمان ديگر خانه خدا، که از ضيافت رسمي حضرت حق برمي گشتند، به نزديکي سرزمين «جحفه » رسيد. در آخرين محدوده ميقات، جبرئيل بر آن حضرت نازل شد و […]