سالروز امامت مبارک

پیام تبریکیۀ الحاج سید منصور نادری رهبرمحبوب ملی وروحانی، به مناسبت خجسته یوم پنجاوچهارمین سالروز مسند نشینی چهل ونهمین اخترتابناک ولایت ونبوت حضرت نورمولاناشاه کریم الحسینی (ع ).
عنوانی: اهالی ولسوالی شیبر ولایت بامیان
بسم الله الرحمن الرحیم
• الحمدالله رب العالمین ولعاقبته للمتقین والصلواه والسلام علی خیرخلقۀ محمد وآله واصحاب اجمعین ، اما بعد فقد قال الله تعالی فی محکم الکتاب کریم . يَأَيهَا الرَّسولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْک مِن رَّبِّک وَ إِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْت رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یَعْصِمُک مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا یهْدِى الْقَوْمَ الْکَفِرِینَ» صدق الله علی والعظیم
حضار گرامی وارجمند ، اراکین ادارات دولتی، محاسن سفیدان عالیقدر ، جوانان باشهامت واندیشمند ، خواهران وبرادران نهایت عزیز ، اقوام محترم قریه های عراق علیا، عراق سفلی ، شنبل ، برگلیچ غوربندک، داکی، ایام ، عادل غلام علی ، جندرگل ، کالو جوقول وسائیر اقوام مختلف ولسوالی شیبر ولایت بامیان ضمن تقدیم سلام ها وتمنیات نیک, گرم ترین وعمیق ترین پیام های تبریکۀ خویش را به مناسبت این یوم بزرگ پنجاوچهارمین سالروز تخت نشینی چهل ونهمین امام وپشوای عظیم الشان اسماعیلیان جهان ، خدمت یکایک شما، پیروان امامت، ودوستداران اهل بیت وعترت وکافۀ ملت مسلمان نجیب افغانستان وامامت دوستان جهان تقدیم مبدارم.
مومنین کرام ودوستداران عترت وطهارت !
درنخست حضور سبز ، شکوهمند وگستردۀ شما مردم با دیانت و نجیب این دیار را در این مراسم گرامیداشت وقدردانی از یوم بزرگ امامت که بیانگر ایمانداری ، دینداری ، استقامت وپایداری درمسیرصراط المستقیم ، ارج گذاری وعمق ارادت ، اخلاص وعقیده به مقام والای امامت ، پیروی از ارشادات مبارک بهترین عالم پیغمبر خاتم ودرحقیقت بزرگداشت ازمراسم عید غدیر خم است ، از صمیم قلب مورد تقدیر وتمجید قرار داده و با کمال نهایت مسرت وشادمانی لازم به تدکر میدانم که جماعت پرافتخار فرقۀ اسماعیلیۀ افغانستان درطول تاریخ دراجرای امورات دینی ، مذهبی وعقیدتی خویش فداکاری های بیدریغ وتاریخ سازی را درج صفحات زرین تاریخ نموده است که ثمرۀ آن برای نسل های امروز و بعدی ما سرمشق ومنبع الهام خواهدبود.
حاضرین گرامی وارجمند!
بزرگداشت از یوم امامت منشاء تاریخی وفلسفۀ بزرگی دارد که به این گفته ها ی تاریخی حضرت پیامبر اکرم ص در مراسم عید غدیرخم میرسد .
قال رسوالله ص : ومن کنت مولا فهذا علی مولاه
درقسمت ارشادات و دستورات آن بزرگوار(ص) برای امت مسلمه که درغدیرخم خطاب فرموده است چنین آمده است :
ای مردم! بدانید که خداوند علی را ولی و امام شما قرار داده و اطاعت او را بر مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی از آنان پیروی کنند، و بر شهری و روستایی و عجم و عرب و آزاد و ملوک و بزرگ و کوچک و سفید و سیاه واجب کرده‌است.
اینجاست که ارجگذاری وقدردانی از یوم امامت به چهارده صد سال قبل برمیگردد و درادوار تاریخ با همه فرازونشیب های زمان ، علم پرفروغ امامت در راستای رستگاری بشریت ، درس توحید ، فراخوان جاودانه به سوی انسانیت وتحقق آیۀ ان اکرمکم عندالله اتقکم دراهتزاز وپایدار میباشد.
فرقۀ اسماعیلیه شاخۀ برومند از درخت پربار مذهب تشیع ومکتب ولایت نبوت است که باداشتن تاریخ درخشان وجاودانه درمسیرترقی ، پیشرفت وتعالی جوامع اسلامی وبشریت نقش به سزا وماندگاری داشته است .
تاریخ افتخار آمیز و دورۀ طلای تاریخ اسلام با خدمات وشهکاری های بی مانند امامان اسماعیلیه گره ناگسستنی خورده است که افتخارات تاریخ درخشان وپربار خلفای فاطمی درمصر نمونۀ بارز این مدعاست.
درسرزمین آریانای کهن، خراسان دیروز وافغانستان امروزی بزرگان ونخبه گان علم وادب در سایۀ ارشادات امامت ظهورنموده وبرای اجرای وظایف بزرگ در راستای انسانی وعقلانی نمودن جامعه تلاش های بی مانندی را ثبت تاریخ نموده است که مثال مشرح ومبین آن مبارزات سیدنا ناصرخسرو، ابوعلی سینای بلخی ودیگربزرگان این مرزوبوم بوده است.
حضرت نور مولانا شاه کریم الحسینی )ع) چهل ونهمین امام اسماعیلیان جهان برای رفاه وسعادت جوامع بشری اقدامات بزرگی را مبنی بررسالت تاریخی امامت انجام داده است که امروزه همۀ جهانیان از خدمات شان مستفید وبهرمند است ودرطول تاریخ بزرگان وداعیان اسماعیلبه درهرسرزمین بخاطر تامین عدالت وایجاد همدلی ووحدت شهرۀ آفاق بوده است الگو ودرسهای ارزندۀ برای جهان اسلام وبشریت است.
با درنظرداشت ارشادات امام زمان(ع) که برای وحدت یکپارچگی همواره تاکید داشته است برای یکایک جماعت لازم است که با استفاده ازاین افتخارات بزرگ تاریخی درشرایط کنونی کشور دوشادوش دیگرهموطنان خویش در آبادی وعمران وطن وتامین وحدت ملی نقش میهنی وملی خویش را ایفا نمایند.
دراخیر مجددا این روز بزرگ تاریخی را به همۀ شما تبریک وتهنیت عرض نموده وازبارگاۀ ایزید یکتا صلح وثبات دائیمی را درکشور خواهانم.
موفق ، مؤید وسرفراز باشید
ومن الله توفیق
خدمت گار صدیق شما
الحاج سید منصور نادری