Tag archive for ‘حجت اعظم’

مرور بر چهره شدن حسن صباح و چگونگی قتل آلپ ارسلان

مرور بر چهره شدن حسن صباح و چگونگی قتل آلپ ارسلان

 فردای هر ملتی بر دیروزش استوار است دیروزی که در شکل گرفتنش بسیاری کوشیده اند و جان برکف زیر بنائی ساخته اند که فردائی پر ثمر تر را بتوان بران بنا نهاد اشنا شدن با این سازندگان دیروز و در حقیقت امروز و فردا ما را در پیگیری راهی که پی ریخته اند و رسیدن […]