Tag archive for ‘حسن صباح’

خلفای فاطمی

خلفای فاطمی سلسله‌ای است که از سال۹۰۹ (میلادی) به مدت تقریبا دو قرن (تا سال ۱۱۷۱ میلادی) بر بخش بزرگی از شمال آفریقا وخاورمیانه و دریای مدیترانه حکومت کرد. خلفای فاطمی امامان شیعه اسماعیلی بودند و نام سلسله آنان به نام فاطمه، دختر محمّد پیامبرمسلمانان، نامگذاری شده است.  خلفای فاطمی در قسمت مدیترانه‌ای خاورمیانه، بمدت بیش از دو قرن مؤسسِ دولتی بودند که به گسترشِ علم، هنر و بازرگانی […]

مرور بر چهره شدن حسن صباح و چگونگی قتل آلپ ارسلان

مرور بر چهره شدن حسن صباح و چگونگی قتل آلپ ارسلان

 فردای هر ملتی بر دیروزش استوار است دیروزی که در شکل گرفتنش بسیاری کوشیده اند و جان برکف زیر بنائی ساخته اند که فردائی پر ثمر تر را بتوان بران بنا نهاد اشنا شدن با این سازندگان دیروز و در حقیقت امروز و فردا ما را در پیگیری راهی که پی ریخته اند و رسیدن […]

مبارز نستوه و متفکر بزرگ قهستانی

مبارز نستوه و متفکر بزرگ قهستانی

نزار قهستانی ازجمله بزرگان ومبارزین نامدار فرقه اسماعیلیه است که در زمان حاکمیت سیدنا حسن صباح درایران ، به عنوان یکتن از فرمانروایان سرشناس آن روز گار درتاسیس نظام اسماعیلیه درخراسان زمین نقش مهم را ایفا نموده است وبرگهای تاریخ پربار الموت والموتیان با فداکاری های این مرد بزرگ آذین یافته است. حکیم سعدالدین بن […]