هفتادو پنجمین سالروز ولادت حضرت نور مولاناشاکریم الحسینی در افغانستان تجلیل شد

سه شبنه بیست و دوم قوس(13 دسامبر)  سال روان مصادف بود با هفتادو پنجمین سالروز ولادت  والا حضرت شهزاده کریم آقاخان چهل ونهمین امام وپیشواه عظیم الشان اسماعیلیان جهان .

، اسماعیلیان همه ساله این روز مبارک را به عنوان یک جشن مذهبی تجلیل مینماید،  ودر افغانستان نیز این روز بزرگ با وِیژه گی خاص تجلیل میگردد ، درسال جاری بزرگداشت از سالروز ولادت حضرت امام زمان در سائیر ولایات کشور طی مراسم های جداگانه  تجلیل گردید.
در محفل که به همین مناسبت درجماعت خانۀ عمومی مرکزی اسماعیلیه در کابل برگزار شده بود تعداد زیادی از اراکین بلند رتبه دولتی، متنفذین محل اشتراک نموده بودند که محترم سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان و شخصیت روحانی الحاج سید شاه ناصر نادری وزیر مشاور دولت  اسلامی افغانستان  وزیرآقاخان درافغانستان ، نیز تشریف داشت وپیام تبریکی شان را  به مناسبت خجسته یوم مولود حضرت امام حاضر را به همۀ مردم وامامت دوستان تقدیم داشتند، همچنان پیام تبریکی محترم محمد کریم خلیلی معاون ریاست جمهوری نیز در این مراسم قرائت شد ، در پیام ایشان از مساعدت های والاحضرت شهزاده کریم آقاخان درامور بازسازی افغانستان درطی یکدهۀ ستایش و قدردانی گردیده بود.
محترم الحاج سید منصور نادری شخصیت  ملی، مذهبی ووزیرآقاخان درافغانستان در دیدار با هزاران تن از پیروان فرقۀ اسماعیلیه مولود باسعادت امام زمان را تبریک گفت وجهت تقرر صلح و ثبات دائیمی درکشور دعا  نمودند.
والا حضرت شهزاده کريم آقاخان چهارم به تاريخ 13 دسامبر 1936 در شهر ژنوا چشم به جهان گشود و به تاريخ 11 جولای 1957 به سن 20 سالگی از جانب پدر بزرگش سلطان محمد شاه، آقاخان سوم به عنوان جانشين وی تعين و به تخت امامت جلوس کرد.

والا  حضرت شهزاده کریم آقاخان تشکیلات وسیع مذهبی  اسماعیلیه را درسراسر جهان دارد که  محترم  الحاج سید شاه ناصر نادری ، الحاج  سید  منصور نادری وسید سعدی نادری به مقام پر افتخار وزیرامام  در افغانستان منسوب هستند.

سخنور