امامت rss

والا حضرت سرکار سلطان محمد شا آقاخان سوم

والا حضرت سرکار سلطان محمد شا آقاخان سوم(0)

March 25, 2013

حضرت والاحضرت سرکار سلطان محمدشا   (۱۸۷۷-۱۹۵۷) چهل و هشتمين امام موروثی مسلمانان شيعه‌ی اسماعيلی بود. او به واسطه‌ی دانش عميقی که از سنت‌های فرهنگی متنوع داشت، واجد جايگاهی منحصر به فرد بود و نقشی مهم در امور بين‌المللی زمان خويش ايفا کرده و حرفه‌ی عمومی او دارای ابعاد زيادی بود.  حضرت آقاخان سوم سلطان محمد […]

والا حضرت سرکار سلطان محمد شا آقاخان سوم
آقاخان

آقاخان

 آقاخان به معنی:سرور : آقا. (ترکی ،اِ) خواجه . کیا. مهتر. سراکار. سرکار. بزرگ . سَر. سَرور. میر. میره . خداوند. خداوندگار. سیّد. مولی . صاحب . و در صدر یا ذیل نامهای خاص ، کلمه ٔ تعظیم است . آقاخان نام عنوانیست موروثی که به امام شیعیان اسماعیلی می‌رسد. نخستین بار این عنوان را […]

والا حضرت شهزاده کریم آقاخان امام حاضر اسماعیلیان جهان

والا حضرت شهزاده کریم آقاخان امام حاضر اسماعیلیان جهان

حضرت والا آقاخان در تاریخ یازدهم جولای ۱۹۵۷ در سن ۲۰ سالگی جانشین پدربزرگش (سر سلطان محمد شاه آقاخان) و امام(رهبر معنوی) شیعیان امامی اسماعیلی شد. او چهل و نهمین امام موروثی مسلمانان شیعی اسماعیلی است و نسب مستقيم او از طریق علی (ع)، امام اول، داماد و پسر عموی پیامبر (ص) و همسر اوفاطمه، دختر […]

عيد غدير؛ سنتي که جاودانه شد

عيد غدير؛ سنتي که جاودانه شد

  ● نويسنده: احمد – زماني واپسين ماههاي عمر پيامبر خدا(ص) همانند ابر رحمت از روي سر مردم آن روز مي گذشت. آن بزرگوار همراه هزاران ميهمان ديگر خانه خدا، که از ضيافت رسمي حضرت حق برمي گشتند، به نزديکي سرزمين «جحفه » رسيد. در آخرين محدوده ميقات، جبرئيل بر آن حضرت نازل شد و […]


مطالب بيشتر ازین بخش: