والا حضرت سرکار سلطان محمد شا آقاخان سوم

حضرت والاحضرت سرکار سلطان محمدشا   (۱۸۷۷-۱۹۵۷) چهل و هشتمين امام موروثی مسلمانان شيعه‌ی اسماعيلی بود. او به واسطه‌ی دانش عميقی که از سنت‌های فرهنگی متنوع داشت، واجد جايگاهی منحصر به فرد بود و نقشی مهم در امور بين‌المللی زمان خويش ايفا کرده و حرفه‌ی عمومی او دارای ابعاد زيادی بود.

 حضرت آقاخان سوم سلطان محمد شاه يک اصلاح‌گر اجتماعی بود که دغدغه‌هایش شامل کاهش فقر روستايی و ارتقاء زنان در جامعه بود. او که يکی از طرفداران تحصيلات مدرن بود، به يکی از حاميان پرشور پيشرفت تحصيلی مردان و زنان در هند و آفريقای شرقی تبديل شد. او که يکی از خبرگان مشتاق فرهنگی بود، پشتيبان يک آموزش حقيقتاً چند فرهنگی بود که بهترين‌ها و بالاترين‌ها را از ادبيات کلاسيک غرب و شرق با هم تلفيق می‌کرد. او قهرمان روابط حسنه ميان کشورها و ملت‌ها بود.

 در سال ۱۹۹۸، انتشارات بين‌المللی کگن پاول، گزيده‌ای از سخنرانی‌ها و نوشته‌های سر سلطان محمد شاه را منتشر کرد که ويرايش، تعليقات و مقدمه‌ی آن را پروفسور خ. ک. عزیز، يکی از محققيق برجسته‌ی تاریخ شبه قاره‌ی هند به انجام رسانيده است. گزيده‌ای از سخنرانی‌های منتشر شده در اين کتاب در اين وب‌سايت ارايه شده‌اند که آرمان‌ها و انديشه‌های سر سلطان محمد شاه را درباره‌ی تحصيلات مدرن و چند فرهنگی، نوزايی فرهنگ اسلامی و اسلام در دوره‌ی مدرن منعکس می‌کنند. بسياری از ديدگاه‌های او در منظرهايی منعکس شده‌اند که تلاش‌های مؤسسه را جهت می‌بخشند.

کار نامه های آقاخان سوم عنوان درخشان وماندگاریست که درتاریخ اسماعیلیه واسلام درج است .

 


Tagged as: , ,