حضرت امام حسين عليه السلام

 

حضرت امام حسین (ع) در سال چهلم هجری در مدینه منوره چشم به جهان گشود. پدرش حضرت مولا علی (ع) و مادر گرامیش حضرت بی بی فاطمه زهرا،  برادر بزرگش حضرت مولانا حسن و جدش حضرت محمد مصطفی (ص) است .
این پنج شخصیت مقدس و عظیم الشان اسلام بنام پنج تن پاک وخجسته یاد شده است .
جلوس بر مسند امامت
بعد از شهادت مولانا علی (ع) امام اول در سال 40 هجری پسرش حضرت امام حسین بر مسند امامت جلوس فرمود. برادر بزرگوارش حضرت امام حسن را مسلمین به عنوان خلیفه پذرفتند ولی در اثر خیانت مردم کوفه حضرت مولانا حسن خلافت را به معاویه واگزار نمود .
معاویه بعد از تصاحب خلافت مزاحمت های برای اهل و بیت اطهار ایجاد کرد و بنا بر دستگاه پر حیله و مکرش حضرت امام حسن (ع) را مسموم کرد. پس از اندک زمان معاویه پسرش یزید فاسق را به عنوان جانشین خود تعین نمود .
معاویه در سال 60 هجری مطابق 680 میلاادی مردو یزید رسما عنوان خلیفه را حاصل کرد. یزید ستمگر و فاجر سعی و تلاش از حد فزونی نمودتا حضرت امام حسین بر خلافتش صحه بگزارد ولی امام (ع) هرگز به قول آن نشده از مکه به مدینه هجرت نمود. چون مردم کوفه خبر گردیدند که حضرت امام حسین (ع) خلافت یزید را قبول نکرده و مردود دانسته است آنها از امام درخواست نمود که به کوفه تشریف بیاورد. در ابتدا امام جواب نداد ولی بنا بر تقاضا مکرر آنهاامام (ع) پسر کاکاه خود (مسلم بن عقیل) راغرض معلوم نمودن اوضاع به کوفه گسیل داشت در طی دو روز اقامت مسلم بن عقیل در کوفه در حدود 18000 تن از کوفیها اظهار آمادگی و جان بازی و حمایت از امام (ع) را نموده در پای درخواست نامه خویش امضاه کردند و مسلم نیز موضوع را به امام (ع) گزارش داد و تقاضا کرد تا هر چه زود تر عازم کوفه گردد .
همینکه عبدالله بن زیادخونخوار والی کوفه گردید اوضاع و احوال کوفه فوق العاده تغیر یافت و در اثر تهدید او مردم کوفه دست از حمایت امام (ع) برداشتند که وی بدون حامی ویاور در کوفه به شهادت رسید .
شهادت امام حسین (ع )
سر انجام نبرد حق با عده ی محدودی از یاران و اصحاب وفادار امام با ده هزار تن لشکر باطل یزید شروع گردید این عده کم ولی با ایمان و عقیده شجاعانه نبرد کردتا یک یک به مرتبه شهادت نایل امد .
در میان شهدا حضرت عباس (ع) پسرش علی اکبر عموزاده امام قاسم و محمد شامل بودند از مردها صرف حضرت امام زین العابدین زنده ماند که در آن هنگام 22 ساله بود با وجود که امام ع مریض بود اسرار میداشت که داخل میدان جنگ شود اما امام حسین (ع) در خواست پسرش را نپذيرفت زیرا تداوم و بقاه امامت در میان بود .
حضرت امام حسین (ع) در روز دهم محرم الحرام جام شهادت را نوش کرد و سر مشق از فداکاری شجاعت وجانبازی در را اعتلاه کلمه حق وحقیقت و نبرد بر ضد باطل در خود بر جاه گذاشت .

حضرت امام حسین (ع) در سال چهلم هجری در مدینه منوره چشم به جهان گشود. پدرش حضرت مولا علی (ع) و مادر گرامیش حضرت بی بی فاطمه زهرا،  برادر بزرگش حضرت مولانا حسن و جدش حضرت محمد مصطفی (ص) است .
این پنج شخصیت مقدس و عظیم الشان اسلام بنام پنج تن پاک وخجسته یاد شده است .
جلوس بر مسند امامت
بعد از شهادت مولانا علی (ع) امام اول در سال 40 هجری پسرش حضرت امام حسین بر مسند امامت جلوس فرمود. برادر بزرگوارش حضرت امام حسن را مسلمین به عنوان خلیفه پذرفتند ولی در اثر خیانت مردم کوفه حضرت مولانا حسن خلافت را به معاویه واگزار نمود .
معاویه بعد از تصاحب خلافت مزاحمت های برای اهل و بیت اطهار ایجاد کرد و بنا بر دستگاه پر حیله و مکرش حضرت امام حسن (ع) را مسموم کرد. پس از اندک زمان معاویه پسرش یزید فاسق را به عنوان جانشین خود تعین نمود .
معاویه در سال 60 هجری مطابق 680 میلاادی مردو یزید رسما عنوان خلیفه را حاصل کرد. یزید ستمگر و فاجر سعی و تلاش از حد فزونی نمودتا حضرت امام حسین بر خلافتش صحه بگزارد ولی امام (ع) هرگز به قول آن نشده از مکه به مدینه هجرت نمود. چون مردم کوفه خبر گردیدند که حضرت امام حسین (ع) خلافت یزید را قبول نکرده و مردود دانسته است آنها از امام درخواست نمود که به کوفه تشریف بیاورد. در ابتدا امام جواب نداد ولی بنا بر تقاضا مکرر آنهاامام (ع) پسر کاکاه خود (مسلم بن عقیل) راغرض معلوم نمودن اوضاع به کوفه گسیل داشت در طی دو روز اقامت مسلم بن عقیل در کوفه در حدود 18000 تن از کوفیها اظهار آمادگی و جان بازی و حمایت از امام (ع) را نموده در پای درخواست نامه خویش امضاه کردند و مسلم نیز موضوع را به امام (ع) گزارش داد و تقاضا کرد تا هر چه زود تر عازم کوفه گردد .
همینکه عبدالله بن زیادخونخوار والی کوفه گردید اوضاع و احوال کوفه فوق العاده تغیر یافت و در اثر تهدید او مردم کوفه دست از حمایت امام (ع) برداشتند که وی بدون حامی ویاور در کوفه به شهادت رسید .
شهادت امام حسین (ع )
سر انجام نبرد حق با عده ی محدودی از یاران و اصحاب وفادار امام با ده هزار تن لشکر باطل یزید شروع گردید این عده کم ولی با ایمان و عقیده شجاعانه نبرد کردتا یک یک به مرتبه شهادت نایل امد .
در میان شهدا حضرت عباس (ع) پسرش علی اکبر عموزاده امام قاسم و محمد شامل بودند از مردها صرف حضرت امام زین العابدین زنده ماند که در آن هنگام 22 ساله بود با وجود که امام ع مریض بود اسرار میداشت که داخل میدان جنگ شود اما امام حسین (ع) در خواست پسرش را نپذيرفت زیرا تداوم و بقاه امامت در میان بود .
حضرت امام حسین (ع) در روز دهم محرم الحرام جام شهادت را نوش کرد و سر مشق از فداکاری شجاعت وجانبازی در را اعتلاه کلمه حق وحقیقت و نبرد بر ضد باطل در خود بر جاه گذاشت .